Column

Januari 2009

oktober2008

november 2008

 

JANUARI 2009

Aan de noordelijke stadsrand is onlangs de opbouw van de toren aan de Pastoorswal gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe verbinding met het DOC/KVT. Aan de andere kant krijgt de Cattentoren straks een nieuwe opbouw. Nu was die opbouw van de toren aan de Pastoorswal uit de jaren tachtig/negentig weliswaar nep, maar dat geldt voor de nieuwe opbouw van de Cattentoren evenzeer (maar dat neptorentje is wel heilig in vergelijking met de monstruositeit die aan de overkant van de singel in de tuin van villa Ernst Casimir verschijnt). Toch raar dat geschuif met geld, waardoor aan de ene zijde van de Noordelijke Vestingwerken een neppe toren wordt afgebroken en aan de andere kant weer een nieuwe verschijnt. Het voordeel is wel dat je neppe torens in principe ook weer kunt afbreken. En de afbraak van de toren aan de Pastoorswal kan wellicht ook tot wat goeds leiden: de authentieke torenresten worden namelijk via een glazen plaat zichtbaar gemaakt en gehouden voor het publiek. De aanleiding tot de sloop is commercieel, zoals veel, zo niet alles in Roermond: het DOC, KVT etc, moet verder worden opgestoten in de vaart der volkeren en daar moet veel voor wijken. Dat het zal leiden tot het eindelijk ter hand nemen van de reconstructie der Noordelijke Vestingwerken, die al jaren geleden door de gemeente is toegezegd is nog maar zeer de vraag. Het is een van die 'heilige beloftes' van Van Rey die hij al lang weer is vergeten. Hij heeft een korte memorie voor beloftes die hem niet meer zo uitkomen. Soms komt dementie vroeg.
Er is trouwens ook goed nieuws voor monumentaal Roermond: het Ondernemershuis Limburg komt in de gezamenlijke gebouwen van LLTB en voormalig Ursulinenklooster, waardoor voor die panden geen leegstand dreigt. Dat geldt wel voor de Teekenschool, want de LWV zal ook in het OL intrekken. Dat zou geen probleem mogen zijn voor een pand dat pas goed 10 jaar geleden prachtig is gerenoveerd, maar in Roermond staan vele monumentale panden leeg, afwachten dus.
Waar ook weer leegstand dreigt, dat is bij de PvdA, de partij die met afstand de meeste raadsleden verslijt. Iedere collegeperiode worden er wel een of meer afgedankt. Politiek 'lijder' van dit kluppie is de briljante spraakwaterval Gerardje If. Nee, nee, niet Arretje Nof, maar Gerardje If: als morgen de zon schijnt sneeuwt het niet; van dat soort glasheldere uitspraken. Ja, ja, het is een parmantig baasje, die GI, hij weet het altijd zo pakkend en to the point uit te leggen, in een brij van woorden en met zo'n mist dat hijzelf als eerste de weg kwijt raakt.
Als morgen de A-73 tunnels opengaan, neem ik toch weer de fiets.
Binnenkort komt Gerardje met het definitieve plan voor 'reconstructie van de singelring', waarmee wordt bedoeld dat de toch al groenarme binnenstad verder beroofd wordt van bomen en het 'beschermd' stadsge-zicht verder wordt onttakeld, allemaal ten faveure van de economie (roept men) en in opdracht van de opperbaas zelf. Want Roermond heeft geen burgemeester (wel een OLK, Officiële Linten Knipper, een soort Bolke de Beer of Ollie B. Bommel). Ze hebben er wel een Loco, een (onder)koning, die weet wat goed is voor de hele gemeente, en zelfs provincie. Alles wat ie roept, al is het volslagen wartaal (en dat gebeurt nogal eens, loco heeft ook nog een tweede betekenis), wordt door de gemeente gelijk tot officieel gemeen-telijk standpunt gebombardeerd, want men is daar zeer onder de indruk van de man, om niet te zeggen idolaat. Over de kleren van de keizer, ... eh koning gesproken.
Ze hebben er ook een Nationale Sportwethouder, Huubke B. Die riep onlangs in de krant dat er geen gemeenschapsgeld is gemoeid met de komst van de commerciële zender TV-Limburg naar het Retailpark, maar in datzelfde bericht stond dat City Mangement die komst mede gefinancierd heeft. En wie subsidieert CM? Juist, de gemeente Roermond. Hoezo geen gemeenschapsgeld? Volksverlakkerij noemen ze zo iets Huubke; weliswaar een nationale sport onder politici, maar niet erg sportief, foei! Of, in onvervalst Remunjs: doe priej, waat höbse noe gedaon!
He, nou had ik me zo voorgenomen het niet weer over politici te hebben, ga ik opnieuw de fout in. Moet ik niet meer doen, daarmee maak je dat soort onbenul alleen maar belangrijker en ze blazen zichzelf al genoeg op. Laat ik het, voor de variatie zullen we maar zeggen, eens over een heel andere (?) club hebben, via een uitsmijter van Gerrit Komrij, die kan dat veel beter verwoorden dan ik. En voor wie denkt dat het wel meevalt, die moet maar eens gaan kijken naar de stedenbouwkundige ramp, de nieuwe lelijkheid, die zich momenteel voltrekt in de stadshoek Venloseweg/Wilhelminasingel:
“Een tot dusver ongekende fase van ruinering is ingetreden: die van de verwoesting van steden door ambtenaren, regenten, speculanten, die alleen maar verwoesten om te verwoesten. (...) Het kruis waarmee deze moderne Vandalen, Barbaren en Mongolen onze steden te lijf gaan is de Pneumatische Boor. (...) En zo is het altijd geweest, amen, of die brand nu oorlog, tyfus of projectontwikkeling heet.”


Co.

PS: en als we dan toch een prijsje moeten uitreiken, dan voor de geuzen die het volgend staaltje uithaalden (DDL dd. 27 jan.); waarbij de 'vandalen' natuurlijk niet gezocht moeten worden bij deze ludieke actievoer-der(s), maar onder degenen die de stad volplempen met hoogbouw, waarbij deze dan niet eens de meest ongewenste is. De getoonde grimlach mag tevens dienen als waarschuwing bij de nieuwe bouwfraude.