Rattentoren.

Noord-West hoek.
Ronde bakstenen hoektoren uit de
2e helft van de 14e eeuw, met oudere onderbouw.
Gerestaureerd door
Dhr. L. Scheepers.