Verwarring op de markt.

Woensdag 10 november 2004

Vandaag geen grote verrassingen.
Men heeft, ondanks de vreselijke weersomstandigheden, vlijtig verder gegraven aan de reeds gevonden gebouwen en hun directe omgeving. Van de eerste opgraving gaat men er nu vanuit dat het waarschijnlijk 13e eeuws is. Bij de tweede vondst is dat nog niet geheel duidelijk. We vonden Dhr Maarten Stassar bereid een paar foto's te nemen vanuit zijn woning om zo een beter overzicht te krijgen van de ligging van de opgravingen. Hiervoor hartelijke dank! De laatste foto is een beetje donker uitgevallen veroorzaakt door het late tijdstip en het slechte weer maar hier toont Cathy Ni Cheallaigh een bus die in de nis zal worden vastgezet met daarin een boodschap voor eventuele vinders in een verre toekomst. Een prachtig gebaar!

Opnieuw historische vondst onder marktplein Roermond
Bron: De Limburger Ruud Linssen woensdag 10 november 2004

Na de vondst vorige week van middeleeuwse restanten zijn nu de fundamenten van een ander gebouw blootgelegd op de Markt in Roermond. Een professionele archeoloog, die er inmiddels bij is gehaald, uit kritiek op de gemeente die geen onderzoek heeft laten uitvoeren voor de start van de herinrichting.
De nieuwste vondst is nog aanzienlijk groter dan die van vorige week. Het gaat om twee muren van vijf meter, plus een van tien meter die samen het restant van een gebouw vormen. Het gaat mogelijk om restanten van de 'Grauwe toren' die daar in de late middeleeuwen heeft gestaan, aldus professionals van het Archeologisch Diensten Centrum (ADC). De toren was een soort pronkstuk waarvan de functie niet precies duidelijk is.
Bij de vorige week gevonden fundamenten denkt de cultuurhistorische stichting Rura aan de Luif. Onder deze overkapping oordeelden rechters over burgers, zoals vermeende heksen. Rura gaat ervan uit dat beide vondsten behoren tot de ,,oudste stukken van Roermond''.
Wethouder L. Imkamp (D66, Cultuur) heeft vooraf besloten dat geen archeologisch onderzoek nodig was op de Markt. Volgens oude kaarten zouden er nooit gebouwen hebben gestaan. ,,Een foute inschatting'', aldus G. Tichelman van het ADC. Op dit moment bestaat volgens Tichelman een serieus risico dat historische schatten in de grond beschadigd raken. ,,De graafmachine zakt soms meer dan een halve meter in de grond weg. Dan zit je op het niveau dat lager is dan de fundamenten die nu zijn gevonden.'' De gemeente had volgens Tichelman kunnen weten dat de Markt een belangrijke archeologische vindplaats is. ,,Hier heeft de afgelopen eeuw geen sloop plaatsgevonden. Dat betekent dat de grond niet overhoop is gehaald.'' Vooraf hadden aannemer en gemeente afgesproken dat niet dieper dan enkele tientallen centimeters in de grond gegraven zou worden. Ook dit was voor Roermond reden aan te nemen dat niets gevonden zou worden. De gemeente meende dat deze bovenste laag al zo vaak verstoord was, dat er niets gevonden zou worden. De twee fundamenten liggen echter praktisch pal onder de oppervlakte.

Beide ontdekkingen zullen op korte termijn weer op de Markt worden ingegraven, zodat ze goed bewaard blijven.

Weer historische vondst onder marktplein Roermond
Ruud Linssen woensdag 10 november 2004

Na de vondst van middeleeuwse restanten vorige week zijn nu de fundamenten van een tweede gebouw blootgelegd op de Markt in Roermond.
Een professionele archeoloog, die er inmiddels bij is gehaald, heeft kritiek op de gemeente die geen onderzoek heeft laten uitvoeren voor de start van een opknapbeurt.
De nieuwste vondst tijdens de verbouwing van het plein is nog aanzienlijk groter dan die van vorige week. Het gaat om twee muren van vijf meter, plus een van tien meter die samen het restant van een gebouw maken. Het gaat mogelijk om restanten van de 'Grauwe toren' die daar al in de late Middeleeuwen heeft gestaan, aldus professionals van het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) die er inmiddels bij zijn gehaald. Bij de vorige week gevonden fundamenten denkt de cultuurhistorische stichting Rura aan de Luif. Dit was een overkapping van waaronder rechters oordeelden over burgers, zoals vermeende heksen. Wethouder L.Imkamp (D66, cultuur) heeft vooraf besloten dat geen archeologisch onderzoek nodig was op de Markt. Hij deed dit omdat hier volgens oude kaarten nooit gebouwen zouden hebben gestaan. ,,Een foute inschatting'', aldus G.Tichelman van het ADC. Op dit moment bestaat volgens Tichelman een serieus risico dat historische schatten in de grond beschadigd raken.
De gemeente kon volgens Tichelman weten dat de Markt een belangrijke archeologische vindplaats is. ,,Hier is de laatste eeuw niet gesloopt. De grond is hier niet overhoop gehaald. Overal in de stad waar dat het geval is, zal je archeologische vondsten doen.''
Vooraf hadden aannemer en gemeente afgesproken dat niet dieper dan enkele tientallen centimeters in de grond gegraven zou worden. Ook dit was voor Roermond reden om aan te nemen dat niets gevonden zou worden. De gemeente meende dat deze bovenste laag al zo vaak 'verstoord' was dat er niets gevonden zou worden. Ook dit lijkt niet te kloppen: de twee fundamenten liggen bijna pal onder de oppervlakte. Beide ontdekkingen zullen op korte termijn weer op de Markt worden ingegraven, zodat ze goed bewaard blijven.

'Op de Markt is niets verloren gegaan'
Bron: De Limburger Ruud Linssen woensdag 10 november 2004

Een gesprek met Hans Hondelink, coördinator monumentenzorg en archeologie van Roermond. Over archeologie op de Markt in de binnenstad. Een tweede vondst is nu op de Markt gedaan tijdens de verbouwing van het Roermondse plein. Uw reactie.
,,Ik ben heel benieuwd wat er uit onderzoek zal blijken over dit bouwwerk. Dat zal nog een heel karwei zijn. Mogelijk werpt het meer licht op de Grauwen Toren. (een soort pronkstuk van de stad, red.)''
De gemeente heeft vooraf geen archeologisch onderzoek laten doen op de Markt. Is dat niet pijnlijk in het licht van de projectontwikkelaars die vaak verplicht zijn om deze dure onderzoeken wel uit te laten voeren?
,,Nee. Er was afgesproken dat bij het opnieuw bestraten niet dieper dan vijftig centimeter in de grond gegraven zou worden. Alleen op plaatsen waarvan bekend is dat de grond al eerder is verstoord zijn bouwvakkers dieper gegaan. De verwachting was dat we in die bovenlaag niets van archeologische waarde zouden vinden.''
Maar de fundamenten van de twee gebouwen beginnen in de toplaag, pal onder de oude bestrating.
,,Daarom hadden we ook voorzorgsmaatregelen genomen. De leden van de archeologische werkgroep van Rura staan er steeds met de neus bovenop. En ik ben continu via de telefoon bereikbaar en binnen vijf minuten op de plek. De restanten van het bouwwerk van vorige week (mogelijk de Luif, red) hebben we gevonden toen we een stuk grond hadden weggehaald voor een plaquette die we daar willen plaatsen. Toen stootten we op een smal reepje mergel, waarna de medewerkers van Rura zijn begonnen met uitgraven. Ze hebben veel historische kennis van Roermond en zijn goed in het herkennen van archeologische sporen. Tijdens het uitgraven viel de aarde in keurige plakken van de wand af.''
Met alle respect voor de leden van Rura, maar het zijn amateur-archeologen. Ze zijn niet opgeleid voor het zoeken naar historische schatten in de grond. Was het niet zorgvuldiger geweest om dat door professionals te laten doen?
,,De regels zijn niet duidelijk. Bij welke diepte moet je archeologisch onderzoek doen. Dertig en vijftig centimeter wordt genoemd. En daarbij: het is beter om bodemschatten in de grond te laten zitten. Dat zeggen alle archeologen. Op plekken waar bouwvakkers dieper in de grond zijn gegaan, is heel zorgvuldig te werk gegaan. Zoals bij het graven van een sleuf voor het stadhuis. Daar hebben wij - ik en de leden van Rura - met de neus bovenop gestaan. Dit is geen standaard werkwijze, maar zo'n officieel archeologisch onderzoek vooraf is enorm duur en tijdrovend. Het betekent een flinke kostenpost. Dat was hier niet nodig, want we zijn slechts aan de oppervlakte gebleven.''
Nou, op een aantal plaatsen graven de bouwvakkers aanzienlijk dieper dan de vijftig centimeter. De graafmachine dendert over de grond en zakt er in weg. Bent u niet bang dat er veel verloren is gegaan tijdens de herbestrating?
,,Nee. We zijn overal zorgvuldig te werk gegaan. Toen de fundamenten vorige week werden ontdekt, is de volgende dag meteen de archeologische dienst erbij gekomen. Deze dienst heeft het graven voortgezet.''
Achteraf en met de wetenschap van dit moment: zou u het anders hebben aangepakt?
,,Nee. Alles wat aan het daglicht is gekomen, is in kaart gebracht. De andere bodemschatten blijven opgeslagen in de grond''