Verwarring op de markt.

Donderdag 11 11 2004

Vergadering op het Gemeentehuis.
Zoals beloofd hadden we een verzoek ingediend of het mogelijk was de archeologische resten in het zicht te laten eventueel samen met (of geïntegreerd in) de geplande plaquette. Ondanks de zeer korte tijd die nog restte kregen we toch een uitnodiging om samen met Stichting Ruimte, Stichting 1880 en de Werkgroep herinrichting Markt vanmorgen bij elkaar te komen om hierover te praten. Tevens zouden de kunstenaar die de plaquette heeft ontworpen en de archeologen hierbij aanwezig zijn. Nadat de kunstenaar zijn ontwerp aan ons had voorgesteld konden wij ons verzoek naar voren brengen. Wij bleken toch niet de enigen te zijn die wilden bekijken of het mogelijk is de oude mergel-muren, bijvoorbeeld onder glas, blijvend in het zicht te laten. Maar al snel bleek dat niet de Gemeente (zoals verwacht) hier tegen was maar de archeologen. Natuurlijk zou het heel moeilijk worden dit te combineren met de plaquette maar het grootste probleem vormde toch de staat waarin de mergelmuren zich bevinden. Die bleken "peperkoek" te zijn en bij de geringste aanraking in stof te vervallen; als ze blijvend aan daglicht zouden worden blootgesteld zou de kwaliteit nóg sneller achteruit gaan; op de onderkant van de glasplaat en op de mergel zou zich heel snel mos gaan vormen die dan jaarlijks verwijderd diende te worden (wat ook nog erg kostbaar zou zijn). Volgens hen zou het om verder verval van de muren te voorkomen raadzamer zijn de archeologische resten voorzichtig weer af te dekken ("zand er over"). Men zou het verloop ervan eventueel wel kunnen aangeven in de bestrating en in de een of andere vorm iets kunnen maken waarop de ligging van alles wordt aan gegeven. Natuurlijk staat ook bij ons het behoud van ons erfgoed bovenaan maar als we door het aanbrengen van die glasplaten dit erfgoed in gevaar brengen moeten we ons toch neerleggen bij het advies van de deskundigen! Hierin konden alle aanwezigen zich vinden. Men heeft ook nog goed bestudeerd of door het aanbrengen van een fundering voor die plaquette de archeologische resten niet in gevaar worden gebracht en volgens hen was dat wel goed te realiseren. Ik wil wel nog even kwijt dat ik vol lof ben over de Gemeente die ons toch een kans heeft willen geven wat ons idee betreft.
Wat dat voor een plaquette gaat worden wil ik hier nog niet verklappen maar ik kan wel al zeggen: (naar mijn smaak) héél mooi!

Foto's:
Vandaag wéér nieuwe resten van muren ontdekt in het verlengde van de allereerste opgraving (richting Kathedraal) maar jammer genoeg door tijdgebrek niet in staat geweest deze te fotograferen. Hopelijk morgen meer...