Verwarring op de markt.

Vrijdag 12 november 2004

Zand erover.

Zoals u gisteren heeft kunnen lezen zouden, op advies van de archeologen, de gevonden eeuwenoude resten weer voorzichtig afgedekt worden met zand.
Daarmee is men vandaag dan ook meteen begonnen.
Hiermee eindigt dan ook ons archeologisch-dagboek over de opgravingen op de Markt. De opgravingen mogen dan nu wel beëindigd zijn: het onderzoek gaat natuurlijk verder. De gevonden voorwerpen zoals scherven en dierlijke botten etc zullen verder worden onderzocht en in het archief volgt nu nog een (moeizaam) onderzoek in middeleeuwse documenten in de hoop dat men toch nog iets ontdekt over wát deze resten van gebouwen geweest zouden kunnen zijn. Mocht daar iets gevonden worden zullen wij u hiervan natuurlijk onmiddellijk in kennis stellen middels dit dagboek.

Een zeer veel gehoorde klacht is dat men het een gemiste kans vind dat niet de héle Markt door archeologen kon worden onderzocht. Ook al is onze Markt zoals hij nu is al uit de 13e eeuw het moge duidelijk zijn dat er ook al vér voor die tijd bewoning was in dit stuk van de stad enwel compleet met stadsmuren. Ook daarvoor was er hier al van bewoning sprake en het zou toch wel vreemd zijn als daarvan niets gevonden zou worden en zéker niet op een zólang onaangetast stuk Roermond als de Markt! De laatste jaren is er nogal wat mis gegaan op dit gebied en het bewijst maar al te zeer hóe belangrijk het is dat Roermond éindelijk een eigen Stads-archeoloog krijgt! Een stad met zó een prachtige geschiedenis waarvan nog zóveel niet of nauwelijks is onderzocht verdient dat toch?!
Wij als makers van deze site zijn maar al te vaak getuige geweest van voorbeelden van archeologische blunders en wij willen ons er dan ook voor gaan inzetten dat die Stads-archeoloog er éindelijk komt!