Verwarring op de markt.

Vrijdag 5 november 2004

 

Historische vondst op Markt
bron: De Limburger, vrijdag 05 november 2004, Ruud Linssen

Bij toeval zijn op de Markt in Roermond historische restanten gevonden van wat wellicht de Luif is geweest. Dat is een middeleeuwse overkapping (luifel) waaronder rechters zaten tijdens rechtszaken die op het plein werden gehouden.
Op dit moment vindt een grote verbouwing plaats van de Markt die van een parkeerplaats verandert in een plein met terrassen.
De gemeente heeft vooraf geen archeologisch onderzoek laten doen omdat zij er vanuit ging dat er nooit gebouwen op deze plek hebben gestaan. Op geen enkele historische kaart van de Markt staat immers bebouwing.

De vondst van gistermiddag haalt de gemeentelijke veronderstelling echter onderuit. Het gaat om middeleeuwse fundamenten voor een gebouwtje, plus een kelder van op z'n minst 2,5 meter diep. In de vrijgekomen keldermuur zit een nis voor kaarsen.
Het is nog te voorbarig om definitieve conclusies te trekken, maar de gemeentelijke woordvoerster en de stichting Rura spraken beide van de mogelijke vondst van de Luif. Op de Markt werd in de Middeleeuwen vaak recht gesproken, waarbij onder meer vermeende heksen werden veroordeeld. Zij kwamen vervolgens op de brandstapel bij de zogenaamde Heksenberg naast Kapel in 't Zand. Er was tot gisteren slechts een heel vaag vermoeden onder historici dat een overkapping voor rechters op de Markt heeft gestaan. Gistermiddag stuitte de aannemer tijdens een verbouwing van het plein op de fundamenten. Dat Roermond vooraf geen archeologisch onderzoek heeft laten uitvoeren, leidde tot verontwaardiging bij stichting Ruimte.
De stichting schreef al een week geleden een brief hierover aan de gemeente. De Markt is volgens Ruimte een belangrijke plek waar mogelijk allerlei historische schatten in de grond liggen. Volgens W. Cartigny had de Rijksdienst voor Oudheidkundige Bodemvondsten vooraf om advies gevraagd moeten worden.

Verantwoordelijk wethouder L. Imkamp (D66, Cultuur) vindt dat hem niets te verwijten valt omdat hij vooraf maatregelen heeft genomen voor het geval er iets gevonden zou worden. Als de bouwvakkers iets zouden aantreffen, zou meteen de cultuurhistorische stichting Rura en de gemeente ingeseind moeten worden. Dat is gisteren ook gebeurd, waarna de amateur-archeologen van Rura - een vrijwilligersorganisatie - en gemeenteambtenaren zijn begonnen met het uitgraven. Cartigny is woedend: ,,Het is om hels van te worden.'' Hij vreest dat de fundamenten verloren gaan door onzorgvuldigheid en dat er geen goed onderzoek naar gedaan wordt. Rura controleert regelmatig het werk van de bouwvakkers op de Markt.
Kleine andere vondsten zijn ook al gedaan, zoals een zalfpotje uit de zestiende eeuw en
scherven van aardewerk.