Overkwartier

Inleiding

*Achtergrondinfo
*Reinhoud II
*Hertogenlijk Hof
*Bouw-
werkzaamheden
*Waar aan werd
gebouwd
*Politieke
ontwikkelingen

*Rondwandeling

*Ter afsluiting

 

 

8. TER AFSLUITING

Met behulp van onder meer de geraadpleegde rekeningen is in dit artikel een beeld geschetst van het kasteel Montfort in het midden van de veertiende eeuw. Dit beeld kenmerkt zich door enorme bedrijvigheid: niet alleen vanwege het veelvuldige verblijf van Reinoud II van Gelre en z'n hertogelijke hofhouding, maar ook door de omvangrijke bouwwerkzaamheden, waarbij binnen de dertiende eeuwse natuurstenen ringmuur een grotendeels nieuw bakstenen kasteel verrees. Het kasteel Montfort onderging in 1342 en 1343 een ware metamorfose: van een sobere burcht in een uithoek van het Gelders grondgebied naar een volwaardige hertogelijke residentie. De rekeningen uit deze jaren markeren derhalve een belangrijke fase in de geschiedenis van het kasteel Montfort.

Toch past hier ter afsluiting een relativerende opmerking. Zowel het frequente verblijf van de hertog als de omvangrijke bouwwerkzaamheden hielden verband met de actieve rol die Reinoud II van Gelre op dat moment vervulde op het toneel van de West-Europese politiek: als zwager, bondgenoot en zaakwaarnemer van de Engelse koning Eduard III in diens oorlog met Frankrijk. Met Reinoud's overlijden op 12 oktober 1343 kwam hieraan een einde en verlegde de aandacht van de Gelderse hertogen zich weer naar het rivierengebied. Voor het kasteel Montfort braken weer rustigere tijden aan.