Hoofdpagina

Inleiding

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Extra

Conclusie

 

 

 


Conclusie

Na de geschiedenis van Roermond van 1213 tot 1800 van verschillende punten bekeken te hebben, konden we de conclusie trekken dat er op vandaag nog steeds elementen terug te vinden zijn die verwijzen naar die vroegere periode.

De straatnamen van Roermond laten ons zien welke beroepen er hier vroeger uitgeoefend werden. Verder is er op sociaal gebied ook nog wel iets overgebleven uit de Middeleeuwen. Roermond was invloedrijk en had daarom ook een deel welgestelde burgers. Hiernaar zijn dan ook straten vernoemd. Ook de gasthuizen die er vroeger waren, worden nog steeds herdacht in de naam van Gasthuisstraat.
Ook op politiek gebied is er nog wat overgebleven, zoals het Prinsenhof en de Statenzaal. Op cultureel gebied heb je dan nog de architectuur en kunst.
Het blijkt dus wel dat er nog best veel over is gebleven uit de Middeleeuwen. Dit is soms goed te zien, zoals de kathedraal, en soms wat minder goed, zoals sommige platen aan muren van huizen waarop ambachten worden afgebeeld. Onze onderzoeksvraag hebben we dan ook goed kunnen beantwoorden.

Hoewel we in eerste instantie bang waren dat er niet genoeg informatie te vinden zou zijn over de geschiedenis van Roermond, bleek halverwege het werkstuk dat Roermond een hele omvangrijke geschiedenis heeft en er meer dan genoeg informatie te vinden is. Het bleek dat er zelfs zoveel informatie was en zoveel interessante onderwerpen dat we dingen weg moesten laten en ons onderwerp goed moesten afbakenen, onder andere door middel van een tijdsperiode aan te nemen.