Hoofdpagina

Stichting Ruimte

Editie's Ruimtelijk en index

Vraaggesprek
met
Leonard Fortuyn

Roerdelta;
het plan-Wauben

Openbrief

Zwartboek


 

Stichting Ruimte is te gast bij
www.historieroermond.nl


 

 

 

Open brief aan de burgemeester van Roermond.

September 2003

Weledelgestrenge heer,

Onlangs viel de STADSGIDS ROERMOND 2003 bij mij in de bus. Vooral Uw “welkomstwoord” trok mijn aandacht. Wat heeft de nieuwe eerste burger ons te zeggen? Hoe ziet hij onze stad die nu ook de zijne is? zo vroeg ik me af. Mijn vreugde kende nauwelijks grenzen. Immers, u noemt Roermond “een sfeervolle stad met een grote rijkdom aan cultuurhistorie”. Ook stelt u vast dat Roermond “een beschermd stadsgezicht” heeft en “rijk aan monumenten” is. En voorts: “De binnenstad met haar mooie pleinen herbergt een schat aan historische bouwwerken (...).” Tijdens de opening van het Roercenter prees u de “unieke combinatie van oud en nieuw” die hier gerealiseerd is.
Maar, meneer de burgemeester, weet u wel dat er in onze stad personen en instanties zijn die uiterst slordig omgaan met de “grote rijkdom aan cultuurhistorie” en geen benul schijnen te hebben van de betekenis van Roermonds “schat aan historische bouwwerken”? Steeds weer sneuvelen waardevolle elementen uit het cultuurhistorisch erfgoed. Per ongeluk? Door boze opzet? Onkunde? Winstbejag? Onbenul? Lamlendigheid? De hemel mag het weten. Alleen al voor dit jaar ziet de lijst van cultuurhistorische rampen er huiveringwekkend uit. Is dit de top van de spreekwoordelijke “ijsberg”? Het zou ons niet verbazen.

  1. Vernieling fundamenten van stadstoren (januari 2003): Bij de aanleg van de nieuwe Roersingelrotonde stuiten de bouwvakkers op resten van een middeleeuwse muurtoren met poort. Zonder enige scrupules leggen ze er een rioolpijp dwars doorheen. Archeologen krijgen geen gelegenheid voor een volledig archeologisch onderzoek; vanaf de kant mogen ze korte tijd waarnemingen doen en de situatie documenteren. Zie ook Dagblad De Limburger (DDL), 27/1/2003.
  2. Vernieling kelders met archeologisch materiaal (maart 2003): Alleen bovengronds zou het pand Hamstraat 48-50-52 gesloopt worden en herbouwd als Residence “De Stad Parijs”, met vergunning. Niettemin zakt “zomaar” een bulldozer door de vloer, waardoor kelders met archeologisch materiaal verloren gaan. Archeologen hebben het nakijken. Thans worden er nieuwe kelders gebouwd, zonder sloopvergunning en zonder bouwvergunning. Zie ook DDL, 27/1/2003.
  3. Illegale sloop van deel van rijksmonument (juni 2003): De eigenaar van de Douveshof in Merum heeft vergunning voor herstel en herinrichting van deze hofstede uit de zeventiende eeuw. Bij verbouwing en uitbreiding (sic!) van de kelder blijkt “onverwachts” de schuur op instorten te staan. In een telefonisch overleg geeft de gemeente toestemming tot sloop. Zie ook: DDL, 20/6/2003.
  4. Vernieling fundamenten van stadsmuur (augustus 2003): Bij de Venlose poort is een deel van de middeleeuwse stadsmuur blootgelegd. Na een paar dagen blijken de fundamenten onherstelbaar vernield. Van de daders geen spoor. Zie ook: DDL, 12/8/2003.
  5. Sloop van kantoorinterieur (augustus 2003): In het pand Neerstraat 40, een gemeentelijk monument waar ooit de PLEM kantoor hield, is het interieur uit de jaren zestig vrijwel geheel door sloop vernield, zonder de vereiste vergunningen. Een zijmuur onderging hetzelfde lot.

Wie zijn er verantwoordelijk voor deze rampen? Naar onze mening kan men de gemeente Roermond verwijten te weinig toezicht te houden als projectontwikkelaars bezig zijn op historische punten in de stad bouwwerken uit te voeren. En de gemeente geeft te gemakkelijk sloopvergunningen af, soms zelfs zonder de vereiste procedures te volgen. Ook projectontwikkelaars hebben schuld, omdat voor hen alleen economische motieven lijken te gelden; het gemeentebeleid lijkt hen daarin te steunen. Ten slotte de gewone burger, die het ook niet altijd even nauw neemt met de monumentale status van zijn huis.
Wat te doen? Meer toezicht, strenge naleving van regels en procedures is het minste. Ook wordt het tijd dat de gemeente een stadsarcheoloog aanstelt, iemand die met verstand van zaken toezicht kan houden op de sloopwoede van de projectontwikkelaars. Zo iemand kan met steun van vrijwilligers ontzettend veel betekenen voor het behoud van de monumenten. Wist u dat Sittard, Heerlen, Venlo en Maastricht al jaren zo’n stadsarcheoloog hebben en Amersfoort zelfs drie? En dat de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek al jarenlang aandringt op de aanstelling van een Roermondse stadsarcheoloog? Als het de gemeente ernst is met alle beleidsnota’s en uitspraken op dit terrein, als men inderdaad ‘gaat’ voor de status van 2e monumentenstad van Limburg en Belvédèrestad, dan moet het uit zijn met vage beloften waar niets van terecht komt. Binnenkort wordt de nieuwe gemeentebegroting opgesteld, hét moment om geld vrij te maken voor een Roermondse stadsarcheoloog!
Meneer de burgemeester, als uw hartverwarmende woorden in de STADSGIDS ROERMOND 2003 welgemeend zijn, dan mogen we van u op korte termijn maatregelen verwachten die een einde maken aan de reeks van archeologische e.a. cultuurhistorische rampen.
Met vriendelijke groet,

w.g. Leonard Fortuin
voorzitter van de stichting Ruimte