Figuur 2: De kaart van Jacob van Deventer met bijkaartjes,
die blijkens de afbeelding van de Grauwe Toren met spits op
de markt waarschijnlijk onstaan is voor de stadsbrand van 1554.