Figuur 5:reconstructie van de uitbouw van de stad Roermond aan de hand van de op dit moment bekende historische en archeologische gegevens. De omvang van de in 1214 verwoeste prestedelijke nederzetting is vooralsnog niet nader te preciseren; de archeologische vondsten suggereren dat deze nederzetting zich verder uitstrekt dan haar opvolger, de stad binnen de ommuring van 1232. Van die ommuring staat overigens alleen het noordoostelijke deel vast. verder is de vermoedelijke stadsuitleg bij de Kreveltsgraaf alleen relatief te dateren. Cartografie gebaseerd op de kopie uit 1906 van een kaart van het "prekadaster" uit 1819, die alleen de percelen binnen de stadsmuur weergeeft, dus zonder de voorsteden Buitenop en St. Jacob (Overde brug) en de in de 15e eeuw verdwenen voorstad Op de laak. Ligging van de poelen gebaseerd op het artikel van G.H.A. Venner en op de kaart van Herman Janssens uit 1671.