Figuur 6: reconstructie van de ligging van de percelen rondom de Wernerstraat die genoemd worden in het cijnsregister van 1483 en van het perceel aan de Swalmerstraat dat in de 15e eeuw viel onder het laatgerecht van de hof van Asselt. De ligging van de percelen is bij gebrek aan 15e- en 16e-eeuwse perceelskaarten hypothetisch; details kunnen afwijken van de werkelijke toenmalige toestand.