Hoofdpagina

 


 

 

THEO COX (ca. 1850 – 1915)

Deze website gaat over een Roermondenaar die in het verleden een bekend persoon was in zijn geboortestad, maar die desondanks in de vergetelheid is geraakt. Het betreft de kunstsmid Theodorus Hubertus Cox, in de volksnaam “Thei” Cox. De foto’s die bewaard zijn gebleven van deze man en zijn gezin, geven een boeiend beeld van het leven in Roermond tussen pakweg 1880 en 1910, zodat het de maker van deze site (een achterkleinzoon van de hoofdpersoon) een aardig idee leek om op dit gegeven een website te bouwen.
Links ziet u een door Theo Cox in brons uitgevoerde roos, geplaatst op een stuk marmer.

Zie verder onder http://theocox.atspace.com