Kattentoren Muerkenspoort St. Janspoort/Wernerstoren Spuelpoort Rattentoren Nielderpoort Exterentoren Zwarbroekpoort de Galgenberg Beggardekapel Munsterkerk Grauwetoren Heilige Geestkerk Jezuitenkerk Godsweerd Ursulinenklooster Bethlehemkapel Kruisheren Caroluskapel Brugpoort Voorstad Sint Jacob Ezelpoort Minderbroederskerk Dominicanessenklooster Kraan of Opperpoort Grote Kerk mariagaarde begijnenpoort Koolpoort Begijnhof Voormalig Bisschoppelijkpaleis Prinssenhof St. joris hospitaal De Stenen Trappen Synagoge Altaarsteen Pand  Willem II singel Bocholtse Huis De Drei Croonen Deemselstraat ? Zaatkelder Gats Molenstraat Luciferfabriek Gabriëls Kunstsmid Theo Cox De Roer Eftelingtoren! Christoffel Schenck van Nydeggen, heer van Hillenraad etc., vraagt van de stad Roermond enkele vrijdommen bij de herbouw van zijn afgebrand huis op de hoek van de Bakkerstraat aldaar. Vleeshal