Orgels

 

 

DE TROUBADOUR. (Kermisorgel)

Een andere zeer beroemde kermis-familie is de familie van Bergen.
Lerang van Bergen, gehuwd met Helena Hubertina Crompvoets, was een zoon van Sander van Bergen en Tina Xhaflaire, eveneens kermisexploitanten. Toen kermissen verboden werden in de 1e wereld oorlog had Lerang het lumineuze idee om in een hal aan de Dr.Leurstraat een "vermaakcentrum" te vestigen genaamd "De Wilhelminazaal", hiermee het verbod omzeilend. Met daarin natuurlijk zijn stoomcarrousel inclusief zijn Gavioli orgel. Toen de oorlog voorbij was gingen ze weer gewoon alle kermissen af. Hij had een van de grootste kermisbedrijven van Nederland.

Het orgel.

Het orgel was een 87-toets Gavioli orgel, dat oorspronkelijk in een danszaal in Antwerpen had gestaan.
Na de familie van Bergen kwam het in de cake-walk van Kees Stuy in Roermond te staan.
Deze verkocht het in de zestiger jaren aan Douwe Beintema te Drachten. Van daaruit ging het orgel naar Engeland waar het gekocht was door de onlangs overleden verzamelaar William J.Barlow te Cleobury-Mortimer bij Kidderminster (links op de foto).
Zie foto (gemaakt door David Law).

Afgelopen herfst werd de kollektie verkocht, waarbij 2 orgels terugkwamen naar het vasteland, t.w. een 86-toets Hooghuys-orgel en de hier afgebeelde 87-toets Gavioli, waardoor laatstgenoemd orgel weer binnen ons
gezichtsveld is gekomen! Beide orgels komen in de Prinsen-Ghysels verzameling te Brussel; (...)
Die Arthur Prinsen was/is een Belgisch orgelhandelaar annex -restaurateur; ik weet niet aan wie hij De Troubadour nadien verkocht heeft, maar voor zover ik weet zou het nog in Nederland zitten.

Gegevens uit: Het Pierement (tijdschrift van de Kring van Draaiorgelvrienden) 1978.
Zie ook "Spiegel van Roermond" jaargang 2000 over de familie van Bergen door P.Tummers

Met dank aan Björn Isebaert, België