Hoofdpagina

 ALTAARSTEEN / VOTIEFSTEEN:

Deze Romeinse altaarsteen / votiefsteen werd in 1963 gevonden tijdens baggerwerkzaamheden bij Buitenop.
Behalve deze steen werden ter plaatse nog zuilen en basementen van tempels opgebaggerd.

Er zijn 2 dateringen voor deze steen:
1.Hij dateert uit de 3e eeuw na Chr. Deze datering is gebaseerd op de gebruikte ornamenten.
2.Hij dateert uit ca 300 na Chr. Deze datering is gebaseerd op de gebruikte vorm Latijn.

Opschrift:
SEXTUS OPSILIUS GEMINUS RURAE VOTUM SOLVIT LIBENS MERITO.

Betekenis:
Sextus = voornaam (letterlijk: de zesde)
Opsilius = familienaam (verlatijnst?)
Geminus = een van een tweeling, tweelingbroer
Rurae = aan Rura
Votum = Belofte, Gelofte
Solvit = hij heeft ingelost
Libens = graag, met genoegen
Merito = Terecht, met recht.

Dus:
Sextus Opsilius Geminus heeft zijn gelofte aan Rura graag en terecht ingelost.

Deze Sextus Opsilius Geminus (die waarschijnlijk geen militair was omdat er geen melding wordt gemaakt van een of ander legeronderdeel) had dus Rura om een gunst gevraagd, en beloofd deze steen te laten maken als het zou lukken. Rura had zijn wens in vervulling laten gaan, en daarop was Sextus Opsilius Geminus, terecht zijn gelofte nagekomen en had deze steen als dank laten maken.


Charlotte Ruijs-Janssen

Met dank aan René Cleef en Ruud Mestrom.
Illustratie Chris de Goede (uit "Roermond vroeger en nu" blz.6 Fibula-van Dishoeck N.V. 1968 door J.G.F.M.G. baron van Hövell tot Westerflier)