De Kaart

Hoofdpagina

 

 

Deemselstraat.

De naam is een verbastering van ‘Insula Dei’, letterlijk ‘eiland van God’, maar bedoeld als de Latijnse vertaling van ‘Godsweerd’. Naar dit klooster werden in de middeleeuwsen de Eemselspoort (Ezelspoort) en de Eemselstraat (Ezelstraat, nu Molenstraat) genoemd en veel, veel later ook de Deemselstraat (Deemsel is via verdere verbastering afgeleid van oude vormen als ‘van/op d’Eemsel’; wij zouden zeggen ‘van/op het Eemsel’). Het franciscanessenklooster was in 1344 gesticht en werd in 1493 afgebroken. Het was toen één van de weinige overblijfsels van de voorstad Op de Laak (ongeveer de huidige wijk Roerzicht) en werd gevaarlijk geacht, omdat belegeraars zich daar konden verschansen. De zusters betrokken een nieuw onderkomen binnen de stadsmuren dat opnieuw de naam Godsweerd kreeg. Deze keer werd de naam niet meer zo drastisch verbasterd. Hij leeft uiteraard voort in de Godsweerdersingel en de Godsweerderstraat.
Door Gerard v/d Garde


Waterput Deemselstraat.

Bij graafwerkzaamheden in de Deemselstraat is een waterput gevonden.
De put bevindt zich kort onder het huidige loopvlak en is zelfs aangesneden bij het leggen van de stoep.
De put is gemetseld in grote bakstenen en heeft een doorsnede van ongeveer 2 meter.
Waarschijnlijk dateert de put uit de 16e eeuw en betreft het de oude straatput.

De Deemselstraat wordt momenteel geheel gerenoveerd. Het zou dus een mooie gelegenheid zijn om deze put zichtbaar op te nemen in de nieuwe bestrating.

Oude water- en beerputten zijn belangrijke archeologische vondsten waarin de geschiedenis van de toenmalige bewoners ligt opgeslagen als bladzijden in een boek.
Dit is al eerder gebleken door vondsten uit de put van de Grauwe toren aan de Markt en recent nog bij putten van de Gouden Leeuw.

Verder hebben deze putten toentertijd een zeer belangrijke rol gespeeld voor de mensen die er leefden. Niet allen voor het water maar zeker ook als sociale ontmoetingsplaats, iedereen kwam er.
Het is van ieders belang dat deze getuigen uit vergane tijd bewaard blijven. Het is ook ieders recht weet te hebben van de geschiedenis van zijn plaats of straat. Zeker dus voor de huidige bewoners van de Deemselstraat.
Het opnemen in de nieuwe bestrating houdt dit stukje nog resterende geschiedenis levend en kan er op zijn minst toe bijdragen dat deze put in de toekomst niet weer in de vergetelheid geraakt.
Al is het maar om te voorkomen dat tijdens latere werkzaamheden de put alsnog in de bak van een graafmachine verdwijnt.

Jo Kempkens, Haelen