Verbond de stad met het
belangrijke middeleeuwse
industriegebied aan de Roer,
waar verscheidende watermolens
stonden.

 

 
Deel stadsmuur en fundamenten Ezelspoort blootgelegd.

Door Rob van Well .


ROERMOND Bij werkzaamheden aan de rand van het Roersingelterrein in Roermond zijn deze week delen blootgelegd van de zestiende-eeuwse Roermondse stadsmuur. De muur ligt onder de huidige Molenstraat. Op het punt waar deze straat afbuigt richting de Neerstraat zijn bovendien resten gevonden van de vroegere Ezelspoort

.


De gemeente Roermond is verrast over de vondst. "Wij hadden niet verwacht de muur op deze plek te vinden', zegt Erik Caris, coördinator monumentenzorg."We beginnen over enkele maanden met de herinrichting vanhet tegenover gelegen verkeersplein en we hadden er rekening mee gehouden dat we daar op historische resten zouden stuiten. We wisten wel dat de stadsmuur hier heeft gestaan, maar de precieze locatie was niet bekend.'
De resten zijn min of meer toevallig ontdekt. De muur blijkt precies onder het asfalt van de Molenweg te liggen. Die ligt juist buiten het terrein waar het nieuwe winkelcentrum moet komen en waar enkele jaren geleden een archeologisch onderzoek is verricht.
Onlangs werd ontdekt dat het winkelcentrum bovenop enkele belangrijke leidingen is gepland en daarom werd besloten de leidingen anderhalve meter te verplaatsen. Daarom moest de Molenweg opgebroken worden.
Omdat een professionele archeoloog pas volgende week beschikbaar is, heeft de gemeente de cultuurhistorische vereniging Rura ingeschakeld om de gevonden resten in kaart te brengen. Voorzitter Leen van Marion spreekt van een unieke ontdekking.
"Dit deel van de muur kennen we eigenlijk alleen van prenten uit de zestiende eeuw. De muur in dit gebied is waarschijnlijk eind vorige eeuw afgebroken. De Molenweg zal er in de jaren zestig overheen gelegd zijn, maar in die tijd was er veel minder aandacht voor dit soort zaken. Daarom is er in archieven ook niks over te vinden.'
Van Marion en de zijnen verwachten nog heel wat meer onder het asfalt te ontdekken. "Het maaiveld lag hier in de zestiende eeuw zo'n vier meter lager dan nu', licht Rura-lid en amateurarcheoloog Cor Houben toe. "In de loop van de tijd is het gebied aangeslibt en opgehoogd. We weten nog niet precies wanneer dit deel van de muur is gebouwd. Wat nu aan de oppervlakte ligt, stamt uit de zestiende eeuw, maar er is kans dat we dieper in de grond resten uit de veertiende eeuw aantreffen.'
Het meest enthousiast zijn de twee over de ontdekking van de Ezelspoort. "Roermond had vroeger acht poorten, waarvan de Brugpoort ter hoogte van de Steenen Brug, de Venlosepoort en de Kraanpoort de belangrijkste waren', vervolgt Van Marion. "De Ezelspoort diende als toegangspoort naar het terrein aan de Roer, waar nu de ECI-centrale ligt. Daar lagen vroeger onder meer de volmolens waar lakens gesteven werden. Er werden veel spullen getransporteerd van de molens naar de stad en andersom. Dat gebeurde met ezelskarren. Daar komt die naam Ezelspoort vandaan.'
Van het stuk muur dat is blootgelegd, is minder bekend, alleen dat hij niet veel geleden heeft onder oorlogshandelingen. "De aanvallen op de stad kwamen vrijwel uitsluitend uit het noorden', weet Van Marion. "De gevechten hebben zich voornamelijk bij de Cattentoren afgespeeld. Uit het kleine stukje dat we daar hebben blootgelegd, kun je de hele geschiedenis van de Roermondse vestingwerken aflezen. Dat vind je nergens in Nederland.'
"Maar aan de kant van de Ezelspoort lagen de Maas en de Roer. Dat was een nat gebied, waar commandanten hun manschappen niet graag doorheen stuurden. Voor zover ik weet, is daar ook niet gevochten.'
Rura heeft met de gemeente Roermond afgesproken de resten die de komende tijd worden blootgelegd, in kaart te brengen. Volgende week krijgt Rura hulp van een professionele archeoloog. Volgens coördinator monumentenzorg Caris gaat de gemeente kijken hoe de opgravingen gebruikt kunnen worden bij de herinrichting van het gebied.
"We denken erover om de muur terug te laten komen in het trottoir langs het winkelcentrum. Je kunt bijvoorbeeld met een anderssoortige steen markeren waar de muur precies heeft gestaan. En je zou bij de herinrichting van het verkeersplein elementen terug te laten komen, bijvoorbeeld door iets in het plantsoen te bouwen.'
Na de Molenweg en het verkeersplein zijn er ook plannen om de Minderbroederssingel te vernieuwen. Van Marion verheugt zich al op het moment dat de singel op de schop gaat. "Als je kijkt hoe de resten van de muur er bij het Roersingelterrein bij liggen, dan verwacht ik dat ze nog wel een stukje doorlopen onder de Minderbroederssingel. Op deze manier komen we er stukje bij beetje achter hoe de vestingwerken er vroeger hebben uitgezien.'

donderdag, 22 maart 2001

© Dagblad De Limburger


Volgens ons is hier het Verdrag van Malta op van toepassing.
Redactie historieroermond.nl