Terug naar de kaart.
De Kaart

.

Jezuitenkerk

Gelegen aan de toenmalige Lombardstraat ( thans jezuitenstraat) bevond zich het Hieronymusklooster, gesticht in 1438 door de Reguliere Kanunniken van de Congregatie van Windesheim bij Zwolle. Deze Congregatie ging al voor 1600 ten onder.
Daarna werd het Jezuitenklooster. Van 1569 tot 1609 Bisschoppelijk Paleis.De kapel is afgebroken.

 
Het klooster deed dienst als Rijks HBS.

..

.