De Kaart

 

 

PAND WILLEM II SINGEL 2 ROERMOND


Bij het zien van de website “historie.roermond” , is bij mij het idee ontstaan om de geschiedenis van bovenstaand pand te delen met de bezoekers van deze website.

Per 1 maart 2000 ben ik gaan werken bij Nyenburgh Beheer B.V., een commissionairs bedrijf dat handelt in effecten. Tijdens een van mijn pauzes liep ik even bij boek-handel Boom binnen en trof daar een briefkaart aan uit 1901 met een foto van het pand.

Hiermee is heel het verhaal begonnen. Aangezien geschiedenis altijd een van mijn favoriete hobby’s is geweest, bracht deze briefkaart mij ertoe om verder in de geschiedenis van dit pand te duiken.

Per 25 oktober 2001 is het pand aangewezen als beschermd monument en opgenomen in het betreffende register van de monumentenwet 1988.

Bouwkundig.

Het pand is een oud herenhuis gebouwd in traditionele stijl met classicistische invloeden. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond van drie bouwlagen met een souterrain en is gelegen onder een half schilddak met tuile du Nord met enkele kleine dakramen. De gevels aan de straatzijden hebben een geprofileerde hardstenen plint en een gepleisterde opstand. De linkergevel is in baksteen metselwerk in kruisverband. In de gevels bevinden zich voornamelijk rechthoekige houten kozijnen met dubbele vensters met bovenlicht. Aan de straatzijden bevinden zich de vensters zich in decoratief gestuukte lijsten met sluitsteen met diamant en in de plint bevinden zich segmentvormige vensters met bovenlicht achter een smeedijzerenhekwerk. Onder alle vensters bevinden zich kordonlijsten met stucwerk in de borstwering. De gevel aan de Willem II Singel is symmetrisch van opbouw en bestaat uit vijf traveeën met centraal een resaliet met verdiept gelegen entree. Deze is bereikbaar via vier hardstenen treden en heeft een niet authentieke deur. Boven de entree bevindt zich een hardstenen balkon op geprofileerde hardstenen consoles met smeedijzeren balkonhek. Hier bevindt zich een dubbele balkondeur met bovenlicht, waarboven een halfrond gebroken fronton op kleine consoles. In derde laag bevindt zich nog een venster met rond houten kozijn in ronde gestuukte lijst met guirlandes.

De structuur van het interieur is in redelijke mate in hetgeen blijkt uit de situering van gangen, trappenhuis en kamers. Een waardevol item is het trappenhuis vanaf de tweede bouwlaag. Dit is nog geheel origineel en stammend uit de tijd van de bouw van het pand.

Bovenstaande is een korte samenvatting van de bevindingen van het monumentenhuis van Roermond.

Geschiedenis.

Op 11 maart 1879, verschenen een aantal mensen bij Notaris Gerardus Hubertus Pieter Bongaerts te Roermond. In zijn bijzijn waren voor de gemeente vertegenwoordigd; Brouwers, burgemeester, Sniriefens, koopman en Janssen, wethouder.

De bijeenkomst betrof de verkoop van gronden van de zwartbroekwal en de percelen langs “ den nieuwen singel.” In totaal werden in de akte dertig percelen verkocht. De zevende verkoop betrof de verkoop van een boomgaard aan Jozef Korsten aannemer te Roermond. Deze boomgaard liep van de nu kruisherenstraat tot aan de huidige Willem II Singel. De verkoop die ook door de provincie Limburg was goedgekeurd betrof gemeente gronden die langs de oude verdedigingswallen van de stad Roermond lagen. Door de “vooruitgang” in oorlogsvoering waren deze in ongebruik geraakt. Ik weet overigens niet of ze er toen nog stonden.

De heer Korsten begon in 1885 met de bouw van het pand waar nu de ANWB in is gevestigd, vervolgens met het pand waar nu het fair play centre in is gevestigd en in 1887 was de bouw klaar van ons pand. De panden waren allemaal kadastraal gelegen aan het Stationsplein.

De heer Korsten overleed omstreeks 1911 en de panden gingen over op zijn kinderen. Echter hier is een probleem want aan de akte van de notaris uit 1879 hangt een bijlage waaruit ik concludeer dat de heer Hoppener als gemachtigde optreedt voor de kinderen van de heer Kortsjens. Echter de totale akte beslaat dertig pagina’s die geheel met kroontjespen zijn geschreven en de bijlage bestaat uit de laatste twee pagina’s, het is duidelijk dat de bediende last kreeg van vermoeidheid.

Uit de kadastrale gegevens blijkt dat de panden overgingen op de kinderen waarbij de heer Hoppener als gemachtigde optrad. In 1949 gingen de panden over naar de heer Janssen geboren in 1893 en koopman te Roermond. Deze verkocht het pand in 1957 aan effectenhuis Oyens en zonen. Oyens en zonen werd eind jaren zestig over-genomen door Slavenburgbank N.V. die in 1969 besloot om de tuin op te doeken en hiervoor een voor die tijd modern kantoorpand neer te zetten met een verbinding met het huidige pand. Sinds de aankoop door Oyens en zonen is in dit pand altijd een financiële instelling gevestigd die zich bezig hield met effectenhandel. Nyenburgh beheer BV is op dit moment het bedrijf die deze traditie verder voortzet.

De oudste bouwtekeningen zijn uit 1938 toen Straus van Mierlo een verbouwing deed op de begane grond. De volgende verbouwing van het pand vond plaats in 1957 toen op de begane grond en de eerste etage aanpassingen werden gemaakt om het pand als kantoorpand geschikt te maken. De grootste verbouwing vond plaats rond 1969 toen Slavenburg het kantorenpand ertegen aan bouwde en hierbij de serre en de tuin sloopte. Momenteel zijn wij druk bezig om het interieur weer in de oude staat terug te brengen.

Wie hier precies gewoond heeft is niet bekend. Alleen wie kadastraal de eigenaren zijn. Probleem is ook dat er tussen het kadaster en gemeente verwarring is ontstaan betreffende de straat en huisnummer aanduiding. Het pand heeft bij het kadaster altijd als gelegen aan het Stationsplein te boek gestaan, dit verandere plotseling in 1957 toen het Willem II Singel werd. Echter uit de kadastrale tekeningen blijkt dat het perceel als Stationsplein 2a te boek staat. Hierdoor is het haast onmogelijk om bewoners van dit pand via het gemeente archief te achterhalen. Dus als iemand wat meer weet, laat het weten.

Verder is het nog vermeldenswaardig dat het souterrain onderdeel uitmaakt van het beruchte Roermondse gangenstelsel.

Tot zover mijn bijdrage aan deze website over de historie van Roermond. Ik besef dat ik nooit volledig kan zijn en nodig daarom iedereen uit die aanvullende informatie kan verstrekken.

Marc Bazelmans.