Terug naar de kaart.
De Kaart

 

Ursulinenklooster.

Klooster gesticht in 1646. Op 17 februari 1797 worden de Ursulinen uit Roermond verjaagd door de Fransen.
De kloosterkerk, gelegen aan de Steegstraat, bestaat niet meer.

 

 

 

 

Heden:
Hoofdkantoor Landbouwbelang.
Groot rechthoekig gebouw, tweede helft 17e eeuw, omblokte vensters, waaruit de natuurstenen kruisgespanten verdwenen zijn.Westelijke uitbreiding derde kwart 19e eeuw met frontonachtige voorgevel, geprofileerde omramingen en breed balcon met ijzeren leuning. Neo-romaans toevoegsel met kantelen 3e kwart 19e eeuw, o.a.een overgekraagde erker aan het 17e eeuwse gedeelte en bijgebouwen aan de oostkant.
Op het voorplein een devotiekapel uit 1696, waarvoor inmiddels door Rura plannen voor herstel zijn gemaakt, mede op basis van een bouwhistorisch rapport dat bijzondere zaken omtrent de (stads)geschiedenis naar boven haalt.

Ursulinenkapel.
Bijdrage Marianne Muller

Op 16 juni 1646 krijgen de Ursulinen in Sittard van het provinciaal bestuur van Opper Gelre, na overleg met de geestelijke overheid, bericht dat ze in Roermond kunnen worden toegelaten.
Op 12 augustus 1646 betrekken de Ursulinen een pand aan de Steegstraat, dat voor hen gekocht is door Baron Bentinck. De Ursulinen hebben enige tijd in andere gebouwen gewoond in afwachting van hun uiteindelijke domicilie.
De grote stadsbrand verwoest in 1665 ook het Klooster van de Ursulinen aan de Steegstraat. Het wordt echter groter herbouwd.
Op 21 oktober 1685 consacreert Mgr. Cools de Barokkerk bij het klooster.

Binnen het gebied van het voormalige Ursulinenklooster bevindt zich een fraaie kapel uit 1696. In Maaslandse renaissancestijl.
De voorgevel is rijk gedecoreerd. Centraal in de topgevel een nis, waarschijnlijk voor een heilige beeld.
De datumcartouches zijn vervaardigd uit mergel en vertonen twee afbeeldingen van cherubijnen. De beide stenen dragen een opschrift links ANNO en rechts 1.6.9.6.
De cartouche midden boven de poortingang is een embleem dat veelvuldig gebruikt werd in de kerkelijke architectuur.
De wapensteen is in zandsteen uitgevoerd. Het wapen is van de Familie van Aefferden.
De kapel werd niet alleen als devotiekapel gebruikt, maar bij tijd en wijle misschien als biechtkapel.
De Glas in Lood ramen zijn gemaakt door Coen Mesterom, kunstglazenier en docent uit Vlodrop.
Een raam stelt de H. Ursula voor met haar maagden en het andere raam de H. Isidorus , schutspatroon van de landbouwers.