De Kaart

Hoofdpagina


Inleiding

Anno 1998

Fragment uit: "kroniek der stad Roermond"

Werkzaamheden

Verrassing 2003

De Kattentoren
bijdrage
Gerard vd Garde

 


 

Kattentoren.


impressie van een mogelijke restauratie Reeds voor 1213 moet Roermond een eenvoudige omwalling gekend hebben. In de eerste helft van de 14e eeuw worden een aantal stadspoorten vermeld, hetgeen aangeeft dat er toen van een omwalling sprake is geweest.

Zoals afgebeeld op de kaart van Jacob van Deventer is de stad rond 1550 omgeven door een stadsmuur met daarin 24 torens en 10 poorten. Hiervan resteert slechts de Rattentoren in volle glorie en zijn er zichtbare funderingen aan de Visserstoren aan de Roerkade, de Cattentoren en de toren op de hoek van de Grote Kerkstraat en de Pastoorswal. Over de volle lengte van de Pastoorswal bevinden zich nog de resten en funderingen van de stadsmuur, hier zichtbaar gemaakt in de bestrating. Ook van het gedeelte tussen de St. Jansstraat en het interpolisgebouw bestaan er nog resten: met name de halfronde Cattentoren op de hoek van de Wilhelminasingel welke sinds 1702 sterk is vervallen. Op kaarten vanaf dat jaar is de toren als zodanig niet meer afgebeeld.

In 1785 verpachtte het stadsbestuur de vervallen stadwal en toren aan het Ursulinenklooster. De aangrenzende wal, thans Wilhelminasingel, wordt in de 19e eeuw aangeduid als Ursulinenwal met aan het einde de Milliardsberg; het theehuisje van Notaris Milliard op de resten van de stadstoren.

ruine in 2000 Thans bestaan er serieuze plannen de vervallen Cattentoren te restaureren, door de initiator en uitvoerder van de Rattentoren-restauratie, Louis Scheepers. Daartoe is de Stichting Rura eigenaar geworden van de ru´ne, die de plannen ten uitvoer wil brengen. Momenteel is men volop bezig de resten bloot te leggen en de bouwkundige achtergronden te onderzoeken. Het vermoeden is dat er nog een rest van de stadsmuur verborgen ligt onder de aarden wal, aangrenzend aan het Interpolisgebouw. Een en ander zal met steun van gemeente en bedrijfsleven voor het publiek zichtbaar gemaakt worden als toegangspoort naar de binnenstad.

 


 

Bron: " Roermond in beweging " een uitgave van de gemeente Roermond 2000.