Column

Januari 2009

oktober2008

november 2008

 

 

Hoe hoger hoe leger (november2008)

Aan onderwerpen voor deze column geen gebrek. Onlangs berichtte de krant dat het verloop bij de gemeente Roermond uitzonderlijk groot is in vergelijking met omliggende steden. Men weet niet waarom, maar het wordt onderzocht! Mij verbaast het niks. Al die megaplannen, met vnl. hoogbouw, die vooral schijnen te dienen om het macho-gevoel van bepaalde wethouders te bevredigen.
Niet alleen het ambtenarenapparaat loopt leeg, de bevolkingskrimp staat voor de deur, maar in Roermond groeien, ondanks kredietcrisis en recessie, de bomen nog steeds tot in de hemel als het aan de gemeente ligt; ook al zijn het vooral bomen van beton. Ze leiden vooral tot meer leegstand, is het niet in die nieuwe torens dan wel in de oude monumentale gebouwen in de binnenstad, waarvan de leegstand nu al gigantisch is. En waarmee de magere doelstelling inzake monumentenzorg, 'behoud van het aantal monumenten' (één hele regel in de begroting 2009 !) alleen al daarom voorspellende waarde krijgt, c.q. onhaalbaar wordt. Neem nou die zgn. Strategievisie 2020, een legere dop heb je zelden gezien. Roermond is 'booming' heet het dan; in leegloop van ambtenaren, leegstand van monumentale gebouwen; en vooral in leeghoofdigheid bij politici bedoelen ze dan. En uiteraard in criminaliteitscijfers (langdurig in de landelijke top-10).
Wat moet een beetje ambtenaar met enige diepgang in de verloederde politieke cultuur van Roermond, waarin plat populisme de boventoon voert, en massa-consumentisme de belangrijkste 'visie' op de toekomst schijnt te zijn? Wat je van dat soort 'beleid' vooral kunt zeggen is dat er prima wordt ingespeeld op koop- en gokverslaving. Je mag het natuurlijk niet suggereren, maar zou die aangekweekte koop- en gokverslaving wellicht samenhangen met de durend hoge criminaliteitscijfers in de stad? En dan die natuurverkwanseling met die reuzehallen voor Edco en ......
Ho, ho, wacht even; ik draaf weer door, en word dan ook terecht op de vingers getikt door een collega-columnist. Ik geef hem even het woord. Jos, ga je gang:
Ik ben helemaal geen columnist, ik ben een kolomist, ik denk ook niet plat, ik denk vertikaal. Roermond heeft veel te weinig torens, dat moeten er veel meer worden. Neem nu dat waterfront langs de Maas, daar staan alleen die prachtige Arloflat en de nog mooiere miljonairstoren in de Voorstad. Dat is veel te weinig, daarom heb ik besloten dat er op Buitenop een nieuwe Waterlinie-toren komt, die die lelijke ouwe kathedraal aan het oog zal ontrekken. Dat ding staat straks toch maar leeg, maar daar heb ik ook al geweldige ideeen voor. Zoals je weet heet de nieuwe God 'GELD' (of om het wat mooier te laten klinken: 'werkgele-genheid'), dus van die ouwe toren -aaje kraom- maken we een reuze-reclame-verlichtingsmast; net zoals de Rabo, mijn trouwe partner, ze bij de bosjes in Oost-Roermond gaat neerplempen. Met die nieuwe reuzemast zal straks het DOC, KVT, Jazzcity etc. zodanig verlicht worden dat al die Duitsers niet alleen op zondag maar ook 's nachts op koopjesjacht en uit gokken kunnen gaan. Geweldig idee, toch? Wat zeuren die lui van de GGZ nou over toeloop van gokverslaafden: ik zorg bij hun voor extra werkgelegenheid om al die nieuwe gok-en koopverslaafden op te vangen, is het weer niet goed. Ik heb trouwens nog veel meer plannen, en ik geef ze voor niks weg. Dankzij mij komt die ouwe bios aan de Hamstraat straks leeg te staan, want er komt een (uiteraard ook mega-)bios op het KVT en daar kunnen die ouwe knakkers niet tegenop. Dus had ik het plannetje om in die ouwe zaal straks een boekhandel neer te zetten. Niet dat ik wat heb met boeken, maar in die gecombineerde boekhandel/bios kunnen dan straks filmpjes gedraaid worden die de dynamiek van onze geweldige gemeente met al zijn (nou ja, mijn dus) nieuwe plannen zal bezingen. Tevens kan ik dan al mijn plannen op papier mooi aan de man brengen in de boekshop, want ik wil natuurlijk wel de credits voor het verkwanse... eh veranderen van de historische skyline van onze mooie stad. Zoals bv. onze prachtige Provada-folder, die de stad zo mooi verkoopt (“....... de skyline wordt bepaald door de Solea- en de Natalini-toren, het waterfront Jazz-City en het Designer Outlet” )
Nog zo'n geweldig idee: zoals je weet heeft vriend Rabo Echt opgekocht en komt er een nieuw hoofdkantoor, en als het aan mij ligt (en dat ligt het uiteraard) ook heel hoog, in Roermond-zuid. Dat sluit prima aan op mijn, eh... ons, idee om het stadhuis aan de markt op te doeken en een nieuw hoofdkantoor te openen, in ... precies, Roermond-zuid, naast de nieuwe Rabo-tempel (we gaan straks ook samen een nieuw Jaarboek uitgeven, 'His Masters Voice', maar dat is voor later). Dat noem ik nou toekomstgericht denken, zodat we straks ook Linne en Maasbracht in Groot-Roermond kunnen opnemen. Ook de nieuwe Kamer van Koop-handel/Ondernemershuis komt daar, zodat we dan eindelijk gezamenlijk Roermond eens kunnen gaan leiden als een prive-firma, want dat wordt hoog tijd. Roermond. moet je als een vette worst verkopen aan de meest biedende (liefst natuurlijk aan mijn vriendjes Polleke & Muur).
Meer torens in de binnenstad heb ik ook in petto, maar zo iets moet je natuurlijk handig aanpakken. Eerst lanceer je een luchtballonnetje over een torenflat van 14 verdiepingen op de plek van de vm Toerist (natuurlijk zegt die hoogbouwnota iets heel anders, maar daar verzin ik wel wat op, daar kom ik gegaran-deerd onder uit, zoals altijd), je wacht even wat de reacties zijn, en dan kom ik, geholpen door de kredietcrisis, met het volgend persbericht:
“Het college heeft na rijp beraad en afweging van alle inspraak besloten dat het op dit moment niet opportuun is om de geplande hoogbouw op de plek van vh De Toerist te laten doorgaan. Wij kunnen ook reflecteren en zijn flexibel. We komen dus met een heel nieuw plan. Dat zal wél een hoogte-accent kennen, maar het nieuwe gebouw zal aanmerkelijk minder hoog worden, hooguit 12 verdiepingen.“ Wedden dat iedereen daar in trapt? En .....
Nou ja zeg, ik neem even het woord terug, voor de laatste keer neem ik aan, want tegen dit briljant hoogstandje kan ik uiteraard niet op. U krijgt een nieuwe columnist, sorry, kolomist, ik ga wat anders doen.


Co.