Column

Januari 2009

oktober2008

november 2008


 

 

Oktober 2008

Roermond kent diverse tijdschriften die zich bezighouden met ruimtelijke ordening, monumentenzorg e.d.
Antagonisten daarbij zijn enerzijds het blad ‘Ruimtelijk’ (uitgave van de Stichting Ruimte), en anderzijds ‘City Life’. Door wie dit laatste blaadje wordt uitgegeven is niet helemaal duidelijk; uitgeversmaatschappij Commed, maar wie zich daar werkelijk achter verschuilen wordt duidelijk uit de inhoud van het blad: het is namelijk een advertentieblaadje van projectontwikkelaars en makelaars in Roermond e.o.

Er is een groot verschil tussen beide bladen, het ene is bedoeld voor enige honderden monumentenenthousiasten, het andere heeft een veelvoud van die oplage (je kunt wel zien waar het geld zit), maar kent ook een veelvoud van onzin in zijn kolommen. En liefst in het meest snorkende en hoogdravend proza, met van die standaardtermen als architectonisch juweeltje, unieke locatie, nieuwe blikvanger, stedelijke allure, uniek concept, wonen op niveau, etc.
Ook taalkundig is het blaadje de lagere schoolbanken niet ontgroeid (met op de site bijvoorbeeld een kop als: ‘Reo ontwikkeld de zuidelijke stadsrand’, of met van die tautologieën als ‘architectonisch vormgegeven’). Maar dat is nog tot daaraan toe. Wat erger is, is de pretentie van aandacht voor cultuurhistorie, die in feite een schaamlap is voor veelal de meest goedkope en platvloerse nieuwbouw en de aantasting van monumenten die veel van die nieuwbouwprojecten inhouden. Neem nu dat recente nummer van juni.
Daarin komt zo’n onbenul voor, of om zijn eigen contradictio in terminis te gebruiken: een ‘ondeskundige klojo’ (dat was de titel die hij de mensen van Ruimte in de krant toebedacht toen hij begin deze eeuw de historische stadsmuur op zijn achtererf vernielde en Ruimte daartegen protesteerde). Hij adverteert voor appartementen in de Swalmerstraat (Swalmer Staete, ook zo’n originele naam). Dat voormalige Groot Seminarie is volgens hem gebouwd in Amsterdamse Schoolstijl. De werkelijke stijl van dit complex echter is verwant aan de conservatieve Um-1880 stijl die volledig contrair is aan de AS-stijl. Daar heeft dit makelaars-intellect vast nooit van gehoord, maar wat geeft dat, je roept maar wat duurs, daar leest de goegemeente toch wel overheen. Ondertussen ligt dat Gat van hem in de stadsmuur er, met dank aan wethouder Van Rey, nog steeds.

Er is wel eens eerder geschreven over de onzin die projectontwikkelaars uitkramen bij de verkooppraatjes voor hun projecten, maar dit soort ontwikkelaars en makelaars hebben dan ook niks met de historie, laat staan de cultuurhistorie van hun stad; hun primaire interesse is geld verdienen en liefst zo veel en zo vlug en makkelijk mogelijk, onder het motto: geen gezeik, wij ontwikkelaars rijk (c.q. nog rijker).
Dat dat vooral ten koste gaat van de (cultuur)historie en het erfgoed van de eens zo rijke stad op dat gebied zal hun worst wezen, geld verdienen is het doel, geen cultuur instandhouden. Hoe zouden ze ook kunnen, daarvoor heb je toch minstens enige opleiding nodig, en we zagen net al… …
Enfin, we vallen in herhaling.

 

CO